De misverstanden over ADHD
Psycholoog en onderzoeker Laura Batstra weerlegt in haar nieuwe boek de volgens haar hardnekkige misverstanden over ADHD.