Talenknobbel

De studie Nederlands dreigt te verdwijnen

25 februari Het aantal studenten dat dit jaar start met Nederlands is zo dramatisch laag dat de studie dreigt te verdwijnen. De Vrije Universiteit kondigde al aan de studierichting op te heffen.

Er doemt een tekort op aan docenten voor de studie en taalkundigen vrezen zelfs de teloorgang van de Nederlandse taal. Daarom wil de Tweede Kamer dat minister Van Engelshoven (Onderwijs) universiteiten gaat dwingen om de studie Nederlands aan te blijven bieden. 

Moeten we ons zorgen maken over de verdwijning van de studie Nederlands? Vanavond schuiven columniste Roos Schlikker en taalkundige Wim Daniëls aan om licht op de zaak te werpen.