columnist

Eugene H.

Eugene H. is de vader van Laura H., die in de zomer van 2016 op een Iraaks-Koerdische tv-zender verscheen om te vertellen over haar vlucht uit het kalifaat van de Islamitische Staat. Inmiddels is zij in Nederland veroordeeld voor het uitreizen naar Irak en Syrië.