columnist

Robert-Jan Steegman

Robert-Jan Steegman is een ondernemer uit Oss. Hij heeft op Stand.nl de stelling ingebracht om de leeftijdsgrens voor alcohol terug te brengen naar zestien jaar. Hij is zelf vader van een zestienjarige zoon. Steegman vindt dat ouders op die manier beter controle kunnen uitoefenen op het wennen aan de alcoholconsumptie.